Get Adobe Flash player

Referencje

Kilka wybranych firm jakie obsługujemy:

DOM Teresa Stanisław Knajp
DEMONT S.C. www.demont.pl
INEKO SP. Z O.O www.ineko.max.pl
INEKO DEVELOPMENT SP. Z O.O. www.ineko.max.pl

Dokumenty potwierdzające naszą fachowość i doświadczenie w dziedzinie Skarbowości i Podatków.

stopień naukowy

biegły rewident

decyzja Izby

świadectwo kwalifikacyjne

ewidencja działalności gospodarczej

legitymacja biegłego rewidenta

legitymacja biegłego rewidenta